مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح

The Geowall Competition

زمان حدودی باقیمانده تا پنجمین دوره مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح

0هفته0روز0ساعت0دقیقه
 • 1394

  اولین میزبان

  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

  1394

 • 1395

  دومین میزبان

  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

  1395

 • 1396

  سومین میزبان

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

  1396

 • 1397

  چهارمین میزبان

  دانشگاه تربیت مدرس

  1397

 • 1398

  پنجمبن میزبان

  دانشگاه صنعتی شریف

  1398

 • 1399

  ششمین میزبان

  شما میزبان ششمین دوره باشید!

  1399

اطلاعیه

✅ بلیط پذیرایی برای تماشاگران مسابقه در قسمت فروشگاه قرار گرفت.✅

تمامی حقوق برگزاری و اجرای این مسابقات متعلق به انجمن ژئوتکنیک ایران می باشد .©