بی شک بدون حضور حامیان مادی و معنوی امکان برگزاری چنین رویداد هایی وجود نخواهد داشت.
گروه برگزار کننده مسابقات کشوری ژئووال از تمامی علاقه مندان ، شرکت ها و اساتید مجرب دعوت می نماید تا مارا در برگزاری هر چه بهتر رویداد یاری فرمایید.

امسال شما حامی مسابقات باشید.

(حامیان مسابقه در این صفحه معرفی خواهند شد.)

حامیان برگزاری امسال

شما در اینجا معرفی شوید

حامی طلایی

شما در اینجا معرفی شوید

حامی نقره ای

شما در اینجا معرفی شوید

حامی برنزی