سومین دوره مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح نیز به لطف خداوند منان در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گرديد. حضور پرشور جامعه دانشجویى از دانشگاه هاى سراسرى، آزاد و پيام نور سراسر كشور در این مسابقات، نويد بخش آینده ای روشن برای دانش خاک مرز و بوم ماست.