جهت ثبت نام، نشانگر (موس) را در نوار ابزار بالای صفحه بر روی “ثبت نام اولیه” نگه دارید (کلیک نکنید)

سپس از بین موارد باز شده در زیر آن، بر روی “ایجاد پروفایل و ثبت نام” کلیک کنید.