پرداخت هزینه ثبت نام نهایی تیم های راه یافته

تیم های راه یافته جهت ثبت نام نهایی خود می باست مبلغ ثبت نام نهایی را در سامانه پرداخت انجمن ژئوتکنیک ایران به نشانی لینک واریز نمایند و رسید برداختی خود را به طی یک ایمیل به مشخصات زیر ارسال نمایند.

ادرسی که ایمیل باید به آن زده شود :
irgeowall@gmail.com

عنوان ایمیل :
پرداخت هزینه ثبت نام نهایی

متن ایمیل:
رسید پرداختی تیم (….) از دانشگاه (…) در پیوست قرار گرفت.

هزینه پرداختی تیم خود را میتوانید با استفاده از جدول زیر محاسبه و پرداخت کنید.
در پرداخت هزینه ثبت نام خود در درگاه پرداخت انجمن ژئوتکنیک ایران به مقادیر ریال و تومان توجه کنید.

مرحله دوم ثبت نام (درصورت راه یابی تیم)
نوع تیم هزینه متغییر به ازای هر نفر (لازم به ذکر است تعداد اعضای هر تیم حداقل 3 و حداکثر 4 نفر می باشد) (تومان) هزینه نهایی با احتساب حضور 3 نفر در تیم به همراه استاد راهنما     (تومان) هزینه نهایی با احتساب حضور 4 نفر در تیم به همراه استاد راهنما          (تومان)
الف – تیم دانشجویی                             85,000                         255,000             340,000
ب – تیم دانشجویی با حامی شرکتی                           250,000                         750,000          1,000,000

جهت پرداخت به این لینک مراجعه نمایید:
http://igs.ir/payment/

برای اضافه کردن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید