دومین دوره مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح نیز به لطف خداوند منان برگزار گردید. حضور پرشور جامعه دانشجویى در این مسابقات نشان دهنده ی آینده ای روشن برای دانش خاک مرز و بوم ماست.

گزارش تصویرى خبرگزارى صدا و سیما از دومین دوره مسابقات کشورى دیوار خاک مسلح

نتایج دومین دوره مسابقات کشورى دیوار خاک مسلح به شرح زیر می باشد:

مقام اول: دانشگاه علم و صنعت (با حمایت شرکت های رهیاب صنعت البرز و سامان پی)

مقام دوم: تیم انجمن علمی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

مقام سوم: تیم ژئوفن از دانشکده فنی دانشگاه تهران (با حمایت شرکت دریا راک)

مقام زیباترین جعبه: تیم ارساس ژئوتکنیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

مقام سریع ترین مونتاژ: تیم تبریز از دانشگاه تبریز