سومین دوره مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح نیز به لطف خداوند منان در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار گردید. حضور پرشور جامعه دانشجویى از دانشگاه هاى سراسرى، آزاد و پیام نور سراسر کشور در این مسابقات، نوید بخش آینده ای روشن برای دانش خاک مرز و بوم ماست.