برگزاری موفقیت آمیز اولین دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح

با همت انجمن علمی عمران دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اولین دوره مسابقات ملی دیوار خاک مسلح در روز یکشنبه 20 اردیبهشت ماه 1394 با حضور 11 تیم از دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد. در مراسم افتتاحیه این مسابقات آقای دکتر سعید غفارپور جهرمی طی سخنرانی کوتاهی ضمن خیر مقدم به حاضران، از مشارکت دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور در این مسابقات علمی و ملی تشکر کردند. در ادامه آقای علی بیات، دبیر مسابقات توضیحاتی در ارتباط با روند برگزاری مسابقات ارائه دادند.

در این مسابقات 11 تیم از دانشگاه‌ صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (3 تیم)، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، دانشگاه جامع گلستان و دانشگاه ولیعصر رفسنجان حضور داشتند. اعضای کمیته علمی و داوری مسابقات مزبور نیز متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مختلف کشور بودند که در این مسابقات بصورت فعال حضور و مشارکت داشتند.

در این مسابقات که تدوین آیین نامه و قوانین حاکم بر روند برگزاری مسابقه و ارزیابی آن به همت گروهی از اساتید و دانشجویان دانشکده مهندسی عمران دانشگاهتربیت دبیر شهید رجایی با برداشتی از مسابقات جهانی ASCE صورت گرفته، دانشجویان با ساخت یک نمونه کوچک و شبیه سازی شده دیوار خاک مسلح با ابزار و تجهیزات ساده و در دسترس و با بهره گیری از دانسته های علمی خود به رقابت پرداختند.

تیم‌های 4 نفره دانشجویان در سه مرحله اقدام به ساخت و بارگذاری خاکریز مسلح شده با نوارهای کاغذی می‌نمودند. در مرحله اول هر تیم 15 دقیقه جهت مونتاژ مسلح کننده‌ها و 20 دقیقه جهت ساخت خاکریز مسلح در یک جعبه چوبی فرصت دارد. پس از آن خاکریز در یک مرحله بارگذاری قائم و در یک مرحله بارگذاری جانبی می‌شود. در تمام طول مسابقات، کمک داوران با رصد و اندازه‌گیری متغییرهای مختلف، نسبت به تکمیل کاربرگ‌های ارزیابی و داوری اقدام نمودند. این مسابقات به همت دانشکده مهندسی عمران و با حمایت انجمن ژئوسنتتیک ایران و انجمن ژئوتکنیک ایران برگزار گردید و 12 شرکت بزرگ فعال در حوزه مهندسی عمران و ژئوتکنیک از این مسابقات حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی نمودند. همچنین این مسابقات با حمایت شبکه 5 سیما نیز پوشش خبری قرار گرفت.

این مسابقات در نوبت صبح با رقابت 6 تیم آغاز و در نوبت عصر با رقابت 5 تیم ادامه یافت. با پایان یافتن مسابقات در ساعت 17 عصر، نتایج حاصل از کاربرگ داوری مسابقات طی جلسه‌ای توسط کمیته علمی و داوری، متشکل از اعضای هیات علمی مدعو دانشگاه‌های مختلف مورد بررسی و نتیجه بر اساس امتیاز به ترتیب زیر اعلام شد.

-تیم دانشگاه بوعلی سینا همدان

-تیمالف دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

-تیم ب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

-تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

-تیم ج دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

-تیم دانشگاه سمنان

-تیم دانشگاه صنعتی شریف

-تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

-تیم دانشگاه گلستان

-تیم دانشگاه رفسنجان

-تیم دانشگاه تهران

نظر به اینکه بر اساس آیین‌نامه مسابقات، تنها یک تیم از هر دانشگاه می‌تواند مقام اول تا پنجم را کسب ‌نماید، لذا نتایج نهایی به شرح زیر مورد تایید اعضای کمیته علمی و داوران قرار گرفت.

-مقام اول- تیم دانشگاه بوعلی سینا همدان

-مقام دوم- تیمالف دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

-مقام سوم- تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

-مقام چهارم- تیم دانشگاه سمنان

-مقام پنجم- تیم دانشگاه صنعتی شریف

در مراسم اختتامیه این مسابقات نیز آقای دکتر غفارپور جهرمی بعنوان رئیس مسابقات، ضمن تشکر از همکاری و مشارکت دانشجویان، اساتید و شرکت‌های حامی مسابقات، از تلاش و کوشش‌های چند ماهه عوامل اجرایی تشکر نمودند. در ادامه آقای دکتر کامبیز بهنیا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران بعنوان “رئیس کمیته علمی و داوران” در ارتباط با نحوه ارزیابی مسابقات توضیحات مبسوطی ارائه دادند. همچنین آقای مهندس اشکبوس دبیر انجمن ژئوسنتتیک و آقای دکتر بهروز گتمیری رئیس هیات مدیره انجمن ژئوتکنیک از تلاش‌های عوامل اجرایی در برگزاری باشکوه مسابقات مزبور تشکر و قدردانی نمودند.

در پایان مراسم نیز با اهدای لوح تقدیر و سپاس ضمن معرفی تیم‌های برتر، از شرکت‌های حامی مسابقات و همچنین زحمات و تلاش‌های عوامل اجرایی و دانشجویان فعال انجمن علمی عمران در کادر اجرایی مسابقات تقدیر بعمل آمد.

لینک پوشش خبری مسابقات در رسانه‌ها

خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری دانشجو

* در جدول زیر منظور از نیل یک اصطلاح است (منظور همان المان های مسلح کننده است )

* نتایج سایر تیم ها به دلیل داشتن امتیاز کل زیر صفر ذکر نشده است .

**********************************************************************************************************************************

نتایج اولین دوره مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح (با رعایت بند حذف مقام تیم های تکراری از یک دانشگاه) :

تیم اول : دانشگاه بوعلی همدان BASU – ASCE

تیم دوم : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – کرونا

تیم سوم : دانشگاه آزاد سمنان – ایران زمین

تیم چهارم : دانشگاه سراسری سمنان

تیم پنجم : دانشگاه صنعتی شریف

**********************************************************************************************************************************