درود! ثبت نام ششمین دوره مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح آغاز شد.

بعد از تشکیل تیم خود، مدارک مورد نظر را تهیه کنید.
مدارک لازم:
-معرفی نامه (فرمت مورد نظر جهت تهیه معرفی نامه در بخش اطلاعیه ها قرار گرفته است.)
-عکس پرسنلی هر یک از اعضای تیم
-تصویر کارت دانشجویی دارای اعتبار هر یک از اعضای تیم
-عکس پرسنلی استاد سرپرست تیم
**مدارک لازم را در قالب یک فایل .zip با یک نام انگلیسی آماده نمایید