بر روی دکمه روبرو کلیک کنید تا یک فایل pdf حاوی مطالب گفته شده در جلسه ششمین دوره مسابقات  دانلود شود.

بر روی دکمه روبرو کلیک کنید تا یک فایل pdf حاوی فایل word قالب گزارش کار نهایی دانلود شود.